Služby

Group Personal

Našim klientom poskytujeme komplexné služby, pričom flexibilne reagujeme na ich požiadavky.

Vieme, že práca s ľuďmi vyžaduje profesionálny prístup, a len zaškolený a zodpovedný zamestnanec môže zaručiť tú najvyššiu spokojnosť našich klientov.

KOMPLEXNÝ PRÍSTUP

Hlavným cieľom našej agentúry je poskytovať čo najviac kvalitných a komplexných služieb zákazníkom.

EFEKTÍVNY PROCES

Zabezpečujeme zefektívnenie procesu pri vyhľadávaní zamestnancov.

VOZOVÝ PARK

Našim zamestnancom ponúkame vlastný vozový park.

SPOKOJNOSŤ

Hlavným cieľom je spokojný zákazník. Dbáme na dôraz a profesionálny prístup k požiadavkám terajšieho, ale aj budúceho zákazníka.

PERSONÁLNY LEASING

Poskytujeme personálny leasing – dlhodobé a krátkodobé zabezpečenie zamestnancov podľa špecifikácií klienta, doručenie zamestnancov v požadovanom počte a termíne, zodpovednosť za komplexné mzdové a účtovné agendy, úspora času, zníženie fluktuácie.

ŠKOLENÝ PERSONÁL

Poskytujeme vyškolený personál v centrách zručností podľa daných špecifík práce a podľa požiadaviek klienta.